Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2023-2027 година

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2...

Уведомление по чл.66 от АПК

  УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административе...

Покана за публично обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОББЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.     ПОКАНА   На основание чл.8, ал.9 и ал.1...

Обявление относно: проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково - 2021-2025 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО,   Представяме на Вашето внимание разработен Проект на „ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАС...