УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО,

 

Представяме на Вашето внимание разработен Проект на „ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО“. Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), като е съобразена с приетата с Решение №136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет „Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета“.

        

С настоящото предложение на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по проекта на „Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково“ на адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, Общинска администрация Хасково, Център за административно обслужване или на email: delovodstvo@haskovo.bg

        

С проекта на Програмата може да се запознате в секция "Проекти на наредби и правилници".