Съобщение относно извънредно заседание на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности

Във връзка с нарастващия брой заболели от Хепатит А на територията на Община Хасково, е насрочено извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общинс...