Обявление за провеждане на конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 ГОД.                 РЕШ...

Обявление за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2021 ГОД.              РЕШЕНИЕ №419   &nbs...

Уведомление по чл.66 от АПК

  УВЕДОМЛЕНИЕ   На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за въвеждане на задъ...

Уведомление по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Освобождаване, за...

Отмяна на текстове от Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково.    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №439  от 01.10.2020 г. постановено по Адм.дело №268/2020 г. по описа на Адми...