Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково Относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна   &nb...

Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Увеличение на капацитета на ЦОП - Хасково от 40 на 60 потребители с цел обезпечаване функционирането на Спешен прием.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Увеличение на капацитета на ЦОП – Хасково...

Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Хасково относно: Даване на съгласие за разпределяне на средства за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво"

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Таня Захариева – Председател на Общински съвет – Хасково   &nbs...

Докладна записка от Председателя на Общински съвет - Хасково относно: Избор на Комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към Окръжен съд - Хасково за мандат 2023-2027 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Таня Захариева – председател на Общински съвет - Хасково     ОТНОСНО: Избор на комиси...

Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Хасково за 2022 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ХАСКОВО     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и кор...