Предложение за изменение и допълнение в проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомогане на спортните клубове в Община Хасково

ДО Общински съвет – Хасково     ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Пейо Станимиров Бойчинов, председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково”, град Хасково Пощенски код: 630...