Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: Продажба на имот - частна общинска собственост в кв.10-а по плана на с.Конуш

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Динко Тенев- Зам. Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собствено...

Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: Продажба на имот - частна общинска собственост по плана на с.Динево

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Динко  Тенев - Зам. Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост...

Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: продажба на имот - частна общинска собственост в с.Конуш

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Динко  Тенев - Зам. Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост...

Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: Продажба на имот - частна общинска собственост - ПИ 77195.739.41

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост  ...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: определяне на дейността по предоставянето на "Топъл обяд" като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково     ОТНОСНО: Определяне на дейността по предос...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността и устройството на ОП "Обреден дом" - гр.Хасково

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев –  Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Приеман...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво" и приемане на нов Правилник

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Отмяна на Правилника за финансиране на...