Докладна записка от заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в Решение №363 от 25.06.2021 г. на Общински съвет - Хасково

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа г...