Докладни Записки За Предстоящото Редовно Заседание На Общински Съвет - Хасково На 16.09.2016 Г.

1. Изменение в чл.29 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. - изтегли 2. Изм...