Докладна записка от ПГ на Коалиция за Хасково относно: предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

     ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ПГ на Коалиция за Хасково     ОТНОСНО: Предложение за изменение...

Предложение за изменение и допълнение в проекта за Наредба за условията и критериите за финансово подпомогане на спортните клубове в Община Хасково

ДО Общински съвет – Хасково     ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Пейо Станимиров Бойчинов, председател на Сдружение „Бадминтон клуб Хасково”, град Хасково Пощенски код: 630...