Докладни Записки За Предстоящото Редовно Заседание На Общински Съвет - Хасково На 16.09.2016 Г.

1. Изменение в чл.29 на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. - изтегли 2. Изм...

Докладни Записки За Предстоящото Заседание На Общински Съвет - Хасково На 22.07.2016 Г.

1. Приемане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково - изтегли 2. Приемане на Наредба за реда и условията при отгле...