ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №591

 

       

На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

       

1.Отменя Правилник за финансиране на процедури „Ин Витро и Ин Виво“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

    

2.Приема нов Правилник за финансиране на процедури „Ин Витро и Ин Виво“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

Приложение: Правилник за финансиране на процедури „Ин Витро и Ин Виво“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

 

       

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/

 

 

Прикачени файлове