ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №286

 

 

           

На основание чл.26 а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет:

 

    

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2021 година.

 

  

2.Упълномощава кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на    читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2021 година.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                         /Таня Захариева/  

 

Прикачени файлове