ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №45

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 19.04.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №887

 

 

    

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №839 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково, Общински съвет - Хасково приема Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/