Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: отмяна на разпоредби в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Таня Захариева – Председател на Общински съвет -  Хасково     ОТНО...