Постъпили допълнителни докладни записки за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 20.01.2012г.

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ОТНОСНО: Изменение на сключения Договор за възлагане на обществена поръчка от 28.11.2006 г. с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, изразяващо се в промяна на сроковете на до...

Предложение от ПГ “ГЕРБ“ oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПГ "ГЕРБ" Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост Уважаеми Колеги, Политически...