Председател

Иван Величков Минев

Секретар

Исмаил Себахтин Исмаил

Членове на комисията:

Димитър Георгиев Траянов
Антони Стефанов Пашов
Камен Георгиев Тодоров
Богдан Мирославов Кирилов
Тодор Петров Кръшков
Стоил Атанасов Стоилов
Тянка Тодева Дякова