ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №693

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб. м.  дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г., както следва:

 

Читалища:

1. НЧ „Пейо Яворов-1982” -  гр. Хасково, кв. „Поройни”, ул. „Клокотница” №9

2. НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961” - гр. Хасково; кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54

3. НЧ „Арарат-2001” – гр. Хасково, ул. „Добруджа” №11

4. НЧ „Зора-1982“ – гр. Хасково, кв. “Македонски“, ул. „Даме Груев“ №5А

5. Духов оркестър Хасково – гр. Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №32 (в сградата на НЧ „Иван Вазов-1978“)

6. НЧ „Отец Паисий-1925” – с. Войводово

7. НЧ „Светлина-1926” – с. Въгларово

8. НЧ „Заря-1903” – с. Малево

9. НЧ „Тодор Велев-1905“ – с. Гарваново

10. НЧ „Пробуда-1925“ – с. Конуш

11. НЧ „Пробуда-1905“ – с. Криво поле

12. НЧ „Отец Паисий-1926“ – с. Николово

 

Кметства:

1. с. Големанци                     

2. с. Долно Големанци           

3. с. Горно Войводино

4. с. Клокотница

5. с. Любеново

6. с. Маслиново             

7. с. Нова Надежда     

8. с. Александрово

9. с. Родопи

10. с. Въгларово

11. с. Текето

12. с. Стойко

13. с. Брягово

14. с. Войводово

15. с. Книжовник

16. с. Козлец

17. с. Зорница

18. с. Корен

19. с. Стамболийски

20. с. Криво поле

21. с. Малево

22. с. Манастир

23. с. Орлово

24. с. Николово

25. с. Тракиец

26. с. Конуш

27. с. Долно Войводино

28. с.Широка поляна

 

 ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г. на детска градина №21 „Вихрогонче“ за групите на територията на община Хасково, както следва:

  1. с. Въгларово – 5 пр. куб. м
  2. с. Мандра - 5 пр. куб. м
  3. с. Малево – 20 пр. куб. м
  4. с. Книжовник – 20 пр. куб. м

        

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 10 пр. куб. м дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г., както следва:  

1. Бадминтон клуб „Хасково“, ул. “Средна гора“ №2, спортна зала „Спартак“

2. Спортен клуб по вдигане на тежести “Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

3. Спортен клуб „Ангел Войвода – Хасково“, ул. “Драгоман“ №2, спортна зала „Дружба“

 

        

ІV. Необходимите средства за закупуване на дървата за отопление, както и разходите за транспорт, да бъдат осигурени от §10 „Издръжкаот бюджета на Община Хасково за 2022 г. Стойността на дървесината е съгласно т.8, а разходите за транспорт - съгласно т.9.2 от решение №580/25.03.2022г. на Общински съвет Хасково.

 

        

V. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.І, т.ІІ и т.ІІІ  от решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/