ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.07.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №679

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с Решение № 654 от 01.07.2022 г. на Общ. съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Възлага на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково извършването на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по основни градски линии от одобрена общинска транспортна схема на община Хасково за срок от 10 години, считано от 01.08.2022г., както следва:

 

  • Автобусна линия № 1 (ЗММ – кв. Болярово);
  • Автобусна линия № 4 (Гараж – Тих труд);
  • Тролейбусна линия № 108 (ЗММ - Автогара - Орфей);
  • Тролейбусна линия № 308 (ЗММ - Автогара - Раковски - Орфей).

 

2.Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/