СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 28.06.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове на 30.06.2022 г. е постъпило Предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково на 30.06.2022 г.

 

На 20.07.2022 г. е постъпило ново Предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково на 20.07.2022 г.

 

На 26.07.2022 г. е постъпило Предложение от общинските съветници Богдан Кирилов и Камен Тодоров относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет – Хасково на 26.07.2022 г.