ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 27.06.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 28.06.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                     - 17.00 ч.

 

 

На 29.06.2022 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                       - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.

 

 

        

Заседанията на Постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .