На 14.06.2022 г., вторник, от 9.00 ч., в заседателна зала №206 в Общинска администрация Хасково  - Заседание на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси -