СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

    

На 28.04.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 28.05.2022 г. не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.