ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №611

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка със Статут за учредяване на отличието „За заслуги към образованието и културното дело”, приет с Решение №146 от 22.04.2016 г. на Общински съвет – Хасково,  Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Носител на отличието в  категория „Учител в предучилищно образование“ - Жени Димитрова – учител в ДГ №21 „Вихрогонче“– с.Конуш.

 

2.Носител на отличието в  категория „Учител в начален етап или прогимназиален етап на образование“ -  Антоанета Никова – старши учител по история и цивилизация в ПМГ „Акад.Боян Петканчин“ – гр.Хасково.

 

3.Носител на отличието в  категория „Учител в гимназиален етап на образование“ - Вера Георгиева – главен учител по английски език в ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“ – гр.Хасково.

 

 

       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/