ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №610

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково, Общински съвет – Хасково избира Комисия за удостояване с почетно отличие или с почетно звание на град Хасково в състав:

 

Председател на Комисията - Николай Николов

 

Членове:

1.Румен Стоянов

2. Йозджан Мехмед

3. Богдан Кирилов

4. Деян Янев

5. Тянка Дякова

6. Светослава Стоянова.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/