ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.04.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №608

 

 

       

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на  Общински съвет по наркотични вещества – Хасково и Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково за 2021 година.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/

 

 

Прикачени файлове