СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ – гр.Хасково.

 

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 13.04.2022 г. не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.