СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

    

На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правилника за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, приет с Решение № 543 на 31.01.2013 г., и изменен с Решение № 636 на 30.03.2018 г. и приемане на нов Правилник за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, е постъпило писмено предложение от ПК по здравеопазване,екология и социални дейности, подкрепено от ПК по обществен ред и законност за изменение на проекта за нов Правилник, а именно: Подточките в чл.3, ал.2, т.1 и т.2, в чл.3, ал.3; в чл.4; в чл.10, да бъдат изписани на кирилица, а не с латински букви.

 

Предложението за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 13.04.2022 г.