СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

    

 

 

На 16.02.2022 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет - Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 18.03.2022 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнение на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.