ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРЕЗ М.МАРТ 2022 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 21.03.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

 

На 22.03.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 23.03.2022 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.  

 

ПК по eвроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.30 ч.

 

        

Заседанията на Постоянните комисии  ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .