СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

    

На 21.01.2022 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници относно: изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, са постъпили следните предложения за изменения на проекта за решение:

На 24.01.2022 г. в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково са постъпили Предложение от Хандбален клуб „Хасково“ и Предложение от Хандбален клуб „Асти 91“ относно: промяна в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково, изразяващо се в разпределението на процента на средствата за финансиране на колективните спортове.

Предложенията за промяна са публикувани на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 24.01.2022 г.

 

На 17.02.2022 г. в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет - Хасково е постъпило Предложение от Баскетболен клуб „Хасково“ относно: промяна в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково, изразяващо се в процентното разпределение на средствата в проекта за изменение на Наредбата.

Предложението за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.02.2022 г.