ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №532

 

       

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Хасково приема промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

       

§1 В чл.42 на раздел VII „Такси за административни услуги“ отпада т.23 „За предоставяне на Наредба на Общински съвет – 5 лева“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/