ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА „ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО“

 

 

Уважами общински съветници, с настоящото правим предложение за промяна на предложен проект за изменение на нормативен акт, а именно - Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, внесено от общинския съветник от ГЕРБ Тодор Кръшков и публикувано на сайта на ОбС-Хасково на 23.12.2021 г.

Предлага се промяна в чл. 29, ал. 4 от Наредбата, касаща цената на Диета №9, която потребителите на Домашния социален патронаж заплащат. То е аргументирано с факта, че цената съгласно действащ договор, сключен между община Хасково и ЕТ „Тано – Николай Траилов“ за „Приготвяне и доставка на храна за детските и социални заведения на територията на община Хасково“ е различна от тази в посочената Наредба. Предложението е цената за Диета №9, посочена в наредбата, да се уеднакви с тази в договора с ЕТ „Тано – Николай Траилов“.

Гражданите, ползващи услугата Домашен социален патронаж, освен Диета №9, се възползват и от възможността да поръчват също така Диета №10. Уточнявам, че първата диета е за диабето болни, а втората е за хора със сърдечно-съдови заболявания. В проекта на г-н Кръшков липсва предложение за уеднаквяване на сумите в Наредбата и договора с търговеца за Диета №10, което ни се струва нелогично.

Целта на внесените промени от вносителя е да се постигне справедливост. Държим да уточним, че въпреки различните цени на Диета №9 и Диета №10 в Наредбата и договора с търговеца, потребителите на услугата заплащат таксата за храна, каквато е по договора от 24.09.2020 година. В конкретния случай – по-ниската. Т.е. – гражданите в никакъв случай не са били ощетени.

С настоящото предложение за промяна на проекта на г-н Кръшков целим недопускането на разминавания между таксите, записани в Наредбата договора с изпълняващия дейността търговец, за да не се изпада в ситуация като настоящата, в която вече повече от година е налице нарушаване на чл. 29, ал. 4 от Наредбата. С приемането му ще се избегне в бъдеще да се променя Наредбата при всяка корекция на цените в договора за дейността между общината и фирмата изпълнител.

 

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА Г-Н КРЪШКОВ:

 

Чл. 29, ал. 4 от глава II, раздел III от Наредбата придобива следната редакция:

Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според брой заявки, в размер съответстващ на  сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговско дружество плюс 0,25 лв. за транспорт.

 

 

Вносители на предложението:

Георги Пеев и Светослава Стоянова, общински съветници в Общински съвет – Хасково

Хасково, 04.01.2022 г.