СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 21.09.2021 г. е публикуван Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково 2021-2025 г.

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 01.10.2021 г. на електронния адрес на Деловодството на Община Хасково са постъпили  Въпроси, свързани с Програмата, от Дора Иванова. Въпросите са публикувани на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.10.2021 г.

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 20.10.2021 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило Предложение за изменения на Програмата от ЮЛНЦ „Зоодоброволци“ – гр.Хасково.  Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.10.2021 г.

 

 

На 12.11.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково 2021-2025 г.

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 12.12.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.