ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ 2021 Г.  

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 

На 13.12.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

 

 

На 14.12.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 15.12.2021 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

 

Заседанията на Постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/