Извънредно заседание на ПК по бюджет и финанси - 07.12.2021 г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателна зала №206 на Общинска администрация Хасково.