ОБЩИНА ХАСКОВО

6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ

на участниците в конкурса за

възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД

 

 

           

На първо място: д-р Веселин Калфов

           

 

 

 

Класирането на участниците е утвърдено с Решение №460 от 22.10.2021 г. на ОбС – Хасково.