ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ М.НОЕМВРИ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 22.11.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата          - 17.30 ч.

 

 

На 23.11.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 24.11.2021 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

        

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .