СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 21.09.2021 г. е публикуван Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково 2021-2025 г. 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 01.10.2021 г. на електронния адрес на Деловодството на Община Хасково са постъпили  Въпроси, свързани с Проекта за  Програма, от Дора Иванова от гр.Хасково.

Въпросите са публикувани на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.10.2021 г.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 20.10.2021 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило Предложение от ЮЛНЦ "Зоодоброволци" - гр.Хасково  за изменения на Проекта за Програма.  

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.10.2021 г.