СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 26.08.2021 г. е публикувана Докладна записка от общински съветници на Представителна група „БСП за България"  в Общински съвет – Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 25.09.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.