СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 23.08.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, са постъпили следните предложения:

 

1. На 26.08.2021 г. е постъпило Предложение от общинския съветник Георги Пеев относно: промяна на проекта за Решение в докладна записка за промяна на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, публикувана на сайта на Общински съвет – Хасково на 23.08.2021 година.

Предложението за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 26.08.2021 г.

 

2. На 26.08.2021 г. е постъпило Възражение от граждани във връзка с Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Възражението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 27.08.2021 г.

 

3. На 02.09.2021 г. е постъпило Възражение от граждани във връзка с Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Възражението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 02.09.2021 г.

 

4. На 17.09.2021 г. е постъпило ново Предложение от общинския съветник Георги Пеев относно: промяна на проекта за Решение в докладна записка за промяна на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, публикувана на сайта на Общински съвет – Хасково на 23.08.2021 година. С Предложението от 17.09.2021 г. се оттегля внесеното на 26.08.2021 г. предложение за промяна в проекта за Решение и се предлага ново, което е прецезирано с оглед необходимост от паркоместа за хора с увреждания в Синя зона. 

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 17.09.2021 г.

 

5. На 21.09.2021 г. е постъпила Жалба от 50 граждани, живущи на ул. „Стефан Караджа“ от №16 до №27 против разширяване на „синя зона“.

Жалбата е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 21.09.2021 г.