Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2021-2025 г.  на територията на Община Хасково -  виж прикачения файл