ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

От Георги Пеев – Общински съветник в Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО:  Промяна на проекта за Решение в докладна записка за промяна на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, публикувана на сайта на Общински съвет – Хасково на 23.08.2021 година.

 

Уважаеми общински съветници,

 

На 23 август 2021 г. на сайта на Общински съвет – Хасково е публикувана докладна записка за промяна на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, касаеща промени в чл. 27, чл. 27а и Приложение №2 от Наредбата. От предложението за промяна в списъка с улици, които попадат в „Синя зона“, не става ясно по какъв начин ще бъде спазена разпоредбата на чл. 29, ал. 2, във връзка с ал. 1.

В тази връзка, за спазване на нормативната база и воден от принципите за повече достъпна среда за хората с увреждания в град Хасково,

предлагам следната редакция в параграф 6, „Приложение 2“ от проекта за Решение:

  1. §6. Приложение №2 /Списък на улици и пространство в „синя зона“/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се допълва, както следва:

Приложение №2 /Списък на улици и пространства в „синя зона“/:

1. Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А

2. Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Б

3.Ул.“Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр., от които 4 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А

4. Площад „Лебедан“ – 38 бр., от които 6 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район А

5. Вход магазин „Лидл“ до вход  ОУ „Хр. Смирненски“ – 15 бр., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район А

6. Междублоково пространство ул. „Велико Търново“, блок до военен стол., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Б

7. Ул. „П.Р. Славейков“ от ул. „Епископ Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр., от които 5 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

8. Ул. „Враня“ – 12 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

9. Зоните по ул. „Княз Стефан Богориди“ – 11 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба, ул. „Константин Фотинов“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба и ул. „Кавала“ – 15 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

10. Бул. „България“ – от кръстовище ул. „Драгоман“ до комплекс XXI век – 8 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

11. Ул. „Драгоман“ – от ул. „Стефан Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Г

12. Ул. „Стефан Караджа“ – от ул. „Македония“ до бул. „България“ – 10 бр., от които 2 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

13. Бул. „България“ от кръстовище с ул. „Вършец“ до стария хлебозавод – 20 бр., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г

14. Ул. „Патриарх Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр., от които 5 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба – район Б

15. Ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр., от които 3 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район В

16. Пл. “Спартак“ – изток и запад – 49 бр., от които 6 места по смисъла на чл. 29 от настоящата Наредба - район Г.

 

    II.    В точка 4 от „Приложение №2“  вероятно има грешка с името на площада, защото няма официални данни в Хасково да е именуван площад с името „Лебедан“.

 

     III . В точка 6 от „Приложение №2“ не е уточнен броя на паркоместата. Да се уточни от вносителя за по-голяма прецизност, моля.

 

 

Хасково, 26.08.2021 г.

С уважение: Георги Пеев, общински съветник

………………../П/