ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 23.08.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 24.08.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 25.08.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.