ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.07.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №400

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, Общински съвет - Хасково прехвърля следните общински жилища, както следва:

От Фонд „Резервен във Фонд „Ведомствен“

 1. ул. „Георги Кирков“ бл. 82Г, ет. 3, ап. 10 - тристаен;
 2. ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 5, ап. 28 - едностаен;
 3. ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 5, ап. 29 - едностаен.

От Фонд „Наемен във Фонд „Ведомствен“

 1. ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 4, ап. 22 - едностаен.

От Фонд „Резервен във Фонд „Наемен“, както следва:

 1.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82Д, ет. 5, ап. 19 - тристаен;
 2.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82Д, ет. 4, ап. 15 - тристаен;
 3.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82Д, ет. 3, ап. 10 - тристаен;
 4.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82Г, ет. 4, ап. 15 - тристаен;
 5.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82В, ет. 5, ап. 19 - тристаен;
 6.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82В, ет. 4, ап. 13 - тристаен;
 7.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82В, ет. 3, ап. 10 - тристаен;
 8.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82Б, ет. 2, ап. 8 - тристаен;
 9.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 5, ап. 25 - двустаен;
 10.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 5, ап. 27 - едностаен;
 11.  ул. „Георги Кирков“ бл. 82А, ет. 5, ап. 30 - двустаен;
 12.  ж.к. „Орфей“ бл. 48, ет. 4, ап. 13 - тристаен;
 13.  ж.к. „Орфей“ бл. 48, ет. 4, ап. 14 - тристаен ;
 14.  ж.к. „Орфей“ бл. 48, ет. 4, ап. 15 - тристаен;
 15.  ж.к. „Орфей“ бл. 48, ет. 4, ап. 16 - тристаен;
 16.  ул. „Оборище“ № 61 - едноетажна къща;
 17.  ул. „Тр. Китанчев“ № 7 - едноетажна къща;
 18.  ул. „Тр. Китанчев“ № 9А - едноетажна къща;
 19.  ул. „Поройна“ № 4 - едноетажна къща;
 20.  ул. „Поройна“ № 6 - едноетажна къща;
 21.  ул. „Поройна“ № 6А - едноетажна къща;
 22.  пл. „Лебеда“ № 1 - двуетажна къща;
 23.  ул. „Акация“ № 16 - двуетажна къща;
 24.  ул. „Ген. Скобелев“ № 15 - едноетажна къща;
 25.  ул. „Бадема“ № 18 - едноетажна къща
 26.  ул. „Радецки“ № 13 - едноетажна къща;
 27.  ул. „Ястреб“ № 27 - едноетажна къща;
 28.  ул. „Прохлада“ № 33 - трети етаж на къща;
 29.  ул. „Серес“ № 11 - едноетажна къща.

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/