ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРЕЗ М.ЮЛИ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 26.07.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика            - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 18.00 ч.

 

 

 

На 27.07.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                      - 17.00 ч.

 

 

 

На 28.07.2021 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.00 ч.

 

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                       - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.30 ч.

 

 

         

        

Заседанията на Постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/