Извънредни заседания на Постоянните комисии през м.юли 2021 г.:

 

На 16.07.2021 г. /петък/, от 11.30 ч.заседание на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности

 

На 19.07.2021 г. /понеделник/, от 12.00 ч. - заседание на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания