СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 19.05.2021 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници от Представителна група „За Хасково“ относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково.

   

На 18.06.2021 г. е постъпило Предложение от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на проекта за решение в Докладната записка.

   

Предложението за изменение и допълнение е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 18.06.2021 г.