СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 12.05.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 11.06.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.