ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ,

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 25.05.2021 г. /вторник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 18.00 ч.

 

 

На 26.05.2021 г. /сряда/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 27.05.2021 г. /четвъртък/:

ПК по образование, култура и вероизповедания              - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

Заседанията на Постоянните комисии ище се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA