ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №16

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 23.04.2021 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №320

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка със Статут за учредяване на отличието „За заслуги към образованието и културното дело”, приет с Решение №146 от 22.04.2016 г. на Общински съвет – Хасково,  Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Носител на отличието в  категория „Учител в предучилищното образование“ е ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА.

 

2.Носител на отличието в  категория „Учител в начален етап или прогимназиален етап на образованието“ е ДИАНА ЖЕЛЯЗКОВА.

 

3.Носител на отличието в  категория „Учител в гимназиален етап на образованието“ е инж.СТАНИМИР ДАСКАЛОВ.

 

4.Носител на отличието в категория „Културен деятел от областта на изкуствата, библиотечното или музейното дело“ е ДАНИЕЛ РУСЕВ.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева